Ερευνητική εργασία

ΟΜΑΔΑ 1  Β'2 Γενικού Λυκείου Κονταριώτισσας

Στόχος

Στόχος της εργασίας μας είναι η πληροφόρηση για τις διαδικασίες της ενδοκύττωσης και εξωκύττωσης και για μερικά οργανίδια του κυττάρου.

Ερωτήσεις που απαντάμε:

  • Τι είναι ενδοκύττωση;
  • Τι είναι εξωκύττωση;
  • Τι είναι το σύστημα golgi;
  • Τι είναι η κυτταρική μεμβράνη;


Ενδοκυττάρωση

Η ενδοκυττάρωση (ή αλλιώς ενδοκύττωση) είναι μια μη εκλεκτική διαδικασία εγκόλπωσης ουσιών. ή μικροοργανισμών, που η πρόσληψή τους μέσω τηςπλασματικής μεμβράνης των κυττάρων καθίσταται αδύνατη, ιδιαίτερα για μακρομόρια όπως πρωτεΐνες, πολυσακχαρίτες ή πολυνουκλεοτίδια.Για την συγκεκριμένη λειτουργία απαιτείται να προσφερθεί ενέργεια. 

Εξωκυττάρωση

Η μεταφορά με εξωκυττάρωση είναι μια σχετικά μη εκλεκτική διαδικασία απεγκόλπωσης ουσιών ή μικροοργανισμών από τα κύτταρα. Η εξωκυττάρωση είναι μηχανισμός αντίστροφος της ενδοκυττάρωσης και περιγράφει τη συνένωση ενός κυστιδίου που περιβάλλεται από μεμβράνη, με την επιφανειακή κυτταρική μεμβράνη που σκοπό έχει την απέκκριση του περιεχομένου του στο γύρω εξωκυττάριο χώρο. Αυτή η συνένωση των δύο μεμβρανών έχει επίσης σαν τελικό αποτέλεσμα την ενσωμάτωση ενός νέου τμήματος της κυτταρικής μεμβράνης στην επιφάνεια του κυττάρου. 

Σύστημα Golgi 

Το σύστημα Golgi είναι ένα οργανίδιο που απαντάται στα ευκαρυωτικά κύτταρα. Ανακαλύφθηκε το 1898 από τον Ιταλό Φυσικό Camillo Golgi και ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του. Ορίσθηκε όμως με μεγαλύτερη σαφήνεια μεταγενέστερα με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου. Η πρωταρχική λειτουργία του σωματίου είναι να επεξεργάζεται και να πακετάρει μακρομόρια που συντίθενται στο κύτταρο ιδιαίτερα πρωτεΐνες και λιπίδια. Το σωμάτιο αποτελεί τμήμα του ενδομεμβρανικού συστήματος που απαντάται στα ευκαρυωτικά κύτταρα. 


Κυτταρική μεμβράνη 

Η κυτταρική μεμβράνη , ή πλασματική μεμβράνη είναι η εξωτερική μεμβράνη που περιβάλλει το κύτταρο και το ξεχωρίζει από το περιβάλλον του. Αποτελείται από διπλό στρώμα φωσφολιπιδίων ενωμένα εκατέρωθεν σε ενδιάμεσο στρώμα αποτελούμενο από πρωτεΐνες, και σάκχαρα. Συνεπώς η δομή της χαρακτηρίζεται τρίστιβη.
Η κυτταρική μεμβράνη είναι ημιπερατή, που σημαίνει ότι επιτρέπει σε ορισμένες μόνο ουσίες να εισέρχονται και να εξέρχονται. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ηλεκτροχημικής βαθμίδωσης που δημιουργείται στα εξωτερικά άκρα της μεμβράνης, λόγω του ηλεκτρικού φορτίου που περιέχει αλλά και της διαφοράς της συγκέντρωσης του εξωτερικού από το εσωτερικό υγρό με συνέπεια να δημιουργείται διαφορά ωσμωτικών πιέσεων, δια των οποίων προσδιορίζεται ο συντελεστής διαβατότητας της κυτταρικής μεμβράνης. 

Ομάδα 1η: Μαρία-Ελένη Ξηρομερίτη | Σταματία Νίτσια | Μπατζικώστας Δημήτρης | Αναστάσιος Μπατζογιάννης | Δημήτρης Λαφατζής|
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!